Frederiksberg Psykoterapi

Dipl. psykoterapeut (MPF), aut. fysioterapeut, kropsterapeut, supervisor

v/ Suzanne Jacobsen

Gl. Kongevej 43, 2.th, København. V Tlf. 6076 5540

Eksempel på gruppeterapi

Du er ikke alene! Du bliver klogere på dig selv, når du er sammen med gruppen

6 sygeplejersker har valgt at starte en gruppeterapi med henblik på at udvikle deres kommunikation i forhold til ”svære patienter” og samarbejdsproblemer i plejegruppen.

 

Forløbet aftales til 6 x 4 timer

 

Formål

At få praktisk og teoretisk indsigt i dine sygeplejefaglige strategier

At få redskaber til brug for kommunikation, samarbejde og konfliktløsning

 

Metode

Gruppearbejde med øvelser, teoriundervisning og diskussion

 

Indhold

Afklaring af deltagernes behov og forventninger samt mål for forløbet

Arbejde med de svære situationer, som deltagerne har oplevet, f.eks.:

 • Patienten, der uafladeligt brokker sig
 • Kollegaen, der sjofler sit arbejde
 • Den kronisk syge patient der snart skal dø
 • Den passive patient, der helt har givet op
 • Kollegaen, der taler grimt til patienterne, skælder dem ud
 • Patienten, der ”æder” sygeplejersken med hud og hår
 • Der er blevet klaget over mit arbejde som sygeplejerske!

Afslutning og evaluering af forløbet.

 

Der er følgende overskrifter for de enkelte gruppesessioner:

 

 1. Kontakt: Tanker - følelser - krop? Hvem er du? Hvordan er din kontakt til mig selv?

Hvordan reagerer du kropsligt, tankemæssigt og følelsesmæssigt, når du fortæller om dit problem? Hvordan reagerer du, når du hører om de andres svære oplevelser?

 1. Grænser: Er du opmærksom på dine personlige grænser? Hvornår lader du dem blive overtrådt? Er du opmærksom på, og respekterer du andres grænser?
 2. Roller: Offer, Hjælper eller Krænker?

Er du ”den store hjælper” på arbejde? Kender du til at føle dig som offer / martyr? Krænker du nogen gange andre?

 1. Ansvar og assertion: Hvornår og hvordan tager du ansvar for dig selv?

Hvornår tager du ikke ansvar for dig selv?

 1. Konfliktløsning og kommunikation: Kommunikerer du klart, direkte og respektfuldt? Hvornår og hvordan går der ”koks i kommunikationen”? Hvordan løser du konflikter?
 2. Afrunding: Hvor er du nu? Hvad er dine mål (kortsigtede og langsigtede)? Hvad vil du ændre? Hvornår vil du gøre det? Hvordan ved du, om det er lykkedes?

 

Proces og udbytte:

Processen er præget af både følelser og fornuft. Der grines, grædes, diskuteres og øves på livet løs. Deltagerne arbejder med at acceptere ikke altid at kunne ”frelse verden” som sygeplejerske, og at livet indimellem er rigtig svært. Der findes ingen højere retfærdighed. De griner og skælder ud over hinandens vaner og uvaner, og de øver svære situationer, f.eks. at sige NEJ! til de virkelig kan det.

 

Gennem de teoretiske input får deltagerne øget forståelsen for krise og sorgreaktioner, og de får lært mere om kommunikation og konfliktløsning. Mange er overraskede over at opdage, at de ikke passer på deres egne grænser, og en enkelt har store problemer med at acceptere, at de andre oplever sig tromlet og overfuset af ham. Da det lykkes at finde ud af, hvad han skal gøre for at undgå dette, føler han sig som et nyt menneske.

 

Alle er meget tilfredse med de redskaber, de har fået med sig, og med forløbet som helhed.

"Meget anstrengende – og meget udbytterigt" er tilbagemeldingen.

 

 

Frederiksberg Psykoterapi v/ Suzanne Jacobsen